• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Phạm Trinh
Họa sĩ PHẠM TRINH  (1970)

Phạm Trinh tên thật là Phạm Quang Trinh,
sinh năm 1970 tại Bình Định,Việt Nam.
1997: Tốt nghiệp cử nhân Mỹ thuật tại
ĐH Mỹ thuật Huế.
Là thành viên của hội Mỹ thuật Việt Nam.
Thành viên của hội văn học nghệ thuật Huế.
 

Các cuộc triển lãm:

1992: Triển lãm mỹ thuật quốc gia tại Hà Nội.
1993: Triển lãm tại Hà Nội và Huế.
1994:Triển lãm cùng một họa sĩ khác.
           Triển lãm những họa sĩ trẻ tại Switzerland.
1997: Triển lãm cá nhân tại Huế và Ba Lan.
1998:Triển lãm chuyên về mỹ thuật Việt Nam tại New York.
1999:Triển lãm tại New Zealand.
2000, 2002, 2004, 2006: Triển lãm tại Festival Huế.

2001:Giải thưởng Triển lãm Mỹ Thuật Việt Nam Asean  (Philip Morris) tại Hà Nội.
Triển lãm nhóm về mỹ thuật đương đại Việt  Nam tại Mỹ.
2002:  Triễn lãm mỹ thuật quân đội Việt Nam tại Đà Nẵng và triển lãm mỹ thuật Việt Nam tại Hanovo – Đức.
2004: Triển lãm tại Quy Nhơn và T.p Hồ Chí Minh cùng  với hai họa sĩ  khác.
          Triển lãm cá nhân tại Festival Huế (với 2 bức tranh lớn).
2006: Triển lãm – Ba hoạ sĩ đến từ Bình Định - tại Nhà triển lãm thành phố.
2007: Triển lãm cá nhân tại Yokohama City, Nhật bản.
2007: Triển lãm nhóm tại Tư Do Gallery.
2007: Triển lãm nhóm tại  Guang Xi city, Trung Quốc
2008: Triển lãm 03 hoa sĩ tại Huế,
2008: Triển lãm nhóm, Festival Tây Sơn, Bình Định
2008: Triển lãm cá nhân tại: Phuong Mai gallery.