• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Xuân Chiểu

Họa sĩ : LÊ  XUÂN CHIỂU

Sinh 1956 , Hà Nội – Việt Nam

Tốt nghiệp đại học Mỹ Thuật Việt Nam – 42 Yết kiêu Hà Nội .

Thạc sĩ mỹ thuật.

Giảng viên trường Đại học Mỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh

Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam

Hội viên Hội Mỹ thuật Tp HCM

ĐÃ TRIỂN LÃM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

  • Triển lãm Mỹ thuật Toàn Quốc 1976.1985 .1990 . 2000 . 2005.2010
  • Triển lãm nhóm và cá nhân : 43 lần từ năn 1976 đến 2012
  • Triển lãm nước ngoài : 1980 – Đức , 1985 – Angiery , 2002 –2010 Thái lan , 2006 – Hàn quốc – Trung Quốc

Những năm được giải thưởng :

  • Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam: 1997 , 1998 . 1999. 2002 , 2004 . 2006 , 2007
  • Giải thưởng Nguyễn Trãi của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tây năm 1998
  • Nhận bằng khen danh dự của Philip Morris Asia năm : 1997, 1998 . 1999,

Có tranh sưu tập :

– Có tranh trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

– Có tranh trong Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM

– Cĩ tranh trong Bảo Tng Mỹ thuật Okinawa – Nhật Bản

– Có tranh sưu tập cá nhân trong và ngoài nước như   Pháp . Mỹ  , Đức , Hà lan , Angiery . Hàn Quốc  , Nhật Bản , Thái lan , Inđônesia , Nhật Bản …