• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Hồ Hữu Thủ

Họa sĩ HỒ HỮU THỦ (1942)


Sinh tại Nghệ An năm 1942;
Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Sài Gòn năm 1964;
Ông cũng từng là giáo sư trường Đại học Mỹ thuật Sài Gòn trước năm 1975

GIẢI THƯỞNG: 
- Huy chương bạc cuộc thi Mỹ Thuật do ESSO tổ chức năm 1960
- Giải nhì cuộc thi Mỹ Thuật Quốc Gia, bộ sưu tập được chọn trưng bày tại Bảo Tàng Mỹ Thuật  Hà Nội và Bảo Tàng TP.HCM
 
TRIỂN LÃM:
- 1963 – 1974 tham dự các đợt triển lãm hàng năm tại Hội Họa Sỹ trẻ
- 1972 triển lãm cá nhân lần đầu tiên tại ALLIANCE FRANCAISE SAIGON
- 1992 tham gia triển lãm ASIAN MASTER GALLERY BHD, “ART & MATERIALS’ 92” tại Bảo Tàng Mỹ Thuật Quốc Gia Singapore
- 1993 tham gia đợt triển lãm “ NEW SPACE” cùng các họa sỹ Việt Nam và Singapore
- 1994 triển lãm tại LE SPACE JACQUES PREVERT  Pháp, tại đại sảnh Thành phố Dunkerque Pháp, Phòng tranh Bellin Pháp, “ASIAN- VIETNAM INTERNATIONAL MODER ART” TP.HCM
- 1996 tại viện Bảo Tàng FUJITA VENTE Nhật Bản, giải nhì cuộc thi “Asian – Vietnam  Internationnal Moder Art” TP. HCM
- 2000 tham gia đợt triển lãm của viện Bảo Tàng Việt Nam tại Golden Colorado, trung tâm văn hóa Châu Á Oakland, bang California, Mỹ
- 2001 Mỹ Thuật Việt Nam – Nhật Bản tại viện Bảo Tàng Mỹ Thuật TP.HCM
- 2002 tham gia vào đợt triển lãm “EPIC” tại phòng trưng bày Gajah ,Singapore
- 2005 triển lãm nhóm tại phòng tranh Vanessa Link, Jakarta Indonesia
- 2006 triển lãm nhóm tại phòng tranh Brigitte Mỹ
- 2009 triển lãm nhóm “ nét cọ Sài Gòn” tại Phương Mai gallery
- Triển lãm thường niên tại Hội mỹ thuật Tp.HCM và khu vực VI tại Bảo tàng Mỹ thuật Tp.HCM.