• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Huỳnh Quang Cường
Tiểu sử hoạ sĩ – Huỳnh Quang Cường
 
Họ tênđầy đủ: Huỳnh Quang Cường
Sinh ra tại Điện Bàng, tỉnh Quảng Nam.
Sau đó gia đình vào Lâm Đồng định cư
 
 
• Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. HCM.
• Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành mỹ thuật tạo hình tại Đại học Mỹ thuật TP.HCM
• Thành viên Hội Mỹ thuật TP.HCM
• Thành viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Các hoạt động triển lãm:

  • 1997: Triển lãm tại khách sạn Equatorial. Triển lãm
  • 1998: Triển lãm tại khách sạn Sky Garden.
  • 1999 – 2005: Tham gia thường xuyên các triển lãm của câu lạc bộ họa sĩ trẻ.
  • 2000 – 2012: Tham gia thường xuyên các triển lãm báo cáo và triển lãm khu vực của Hội Mỹ thuật TP. HCM
  • 2008: Triển lãm nhóm “ Mùa xuân chín” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM
  • 2010: Triển lãm nhóm “ Gặp lại” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM
  • 2011: Triển lãm nhóm tại Singapore. (John Erdos Art gallery)
  • 08-2012: Triển lãm cá nhân "Sự quyến rũ của thiên nhiên" in John Erdos art, Singapore.
  • 09-2012: Triển lãm cá nhân “Nguồn cảm hứng” tại phòng tranh Phương Mai, HCM City.
 
Phòng tranh Phương Mai– Cập nhật 2012.