• Banner dksd
  • Banner dksd
Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Có hiệu lực từ ngày 15/07/2009.
1.      Sự chấp thuận điều khoản:
1.1.Việc truy cập và sử dụng website Phương Mai gallery và bất kỳ dịch vụ quy định tại khoản 2, sẽ liên quan và phụ thuộc vào những điều khoản, điều kiện này. Bạn sẽ không được sử dụng trang web hay các dịch vụ cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản và điều kiện này. Việc sử dụng trang web và các dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn đang chấp nhận đầy đủ các điều khoản, điều kiện và khuyến cáo trong thông báo này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng website và các dịch vụ.

1.2.Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện bất cứ lúc nào và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web và các dịch vụ sau thay đổi sẽ được coi là bạn chấp nhận sự thay đổi đó. Do đó, bạn có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản và điều kiện thường xuyên cho bất kỳ thay đổi nào.

2.      Các dịch vụ:
Trang web có thể cung cấp các thông tin về Mỹ thuật đương đại Việt Nam, nghệ sĩ và các họa phẩm nguyên tác của họ trong bộ sưu tập của chúng tôi như phòng trưng bày hình ảnh, hình ảnh của tác phẩm nghệ thuật, email, các bản tin, tin tức nghệ thuật và / hoặc tin nhắn, thông tin liên lạc ( 'Dịch vụ') được thiết kế để cho phép bạn được dễ dàng tham quan trực tuyến vòng quanh cửa hàng Phương Mai gallery  để bạn có thể tìm mua các tác phẩm hội họa, những bức tranh đương đại Việt Nam và thông tin về chúng.
Trừ khi có quy định, ngoài ra những dịch vụ khác đều phục vụ cho  cá nhân bạn và với  mục đích phi thương mại.

3.      Giám sát trẻ nhỏ:
Chúng tôi quan tâm về sự an toàn và sự riêng tư của người dùng, đặc biệt là trẻ em. Các phụ huynh muốn cho con mình truy cập và sử dụng trang web, dịch vụ cần giám sát việc truy cập và sử dụng này.Việc cho phép con bạn truy cập website và các dịch vụ đồng nghĩa với việc bạn cho phép con mình được tiếp cận tất cả các dịch vụ. Do đó, trách nhiệm của bạn là xác định những dịch vụ phù hợp cho con mình. Luôn luôn cẩn thận khi tiết lộ thông tin cá nhân của con bạn cũng như bản thân bạn thông qua bất kỳ dịch vụ nào.

4.      Chính sách bảo mật:
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và đăng ký với cơ sở pháp luật về bảo vệ dữ liệu tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết duy trì sự bảo mật của người dùng và duy trì an ninh cho bất kỳ thông tin cá nhân nhận được từ bạn. Nếu bạn đăng ký cho bất kỳ dịch vụ nào, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cơ bản. Các thông tin do bạn cung cấp sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc sử dụng bởi các bên thứ ba. Các thông tin này chỉ được sử dụng nhằm thông báo cho bạn về những thay đổi hoặc cập nhật của website và các dịch vụ hoặc xử lý đơn đặt hàng và gửi cho bạn các thông tin trong tương lai hoặc liên quan đến chương trình khuyến mãi đặc biệt, v.v . Thông tin này cũng giúp chúng tôi xác định những gì là có lợi nhất cho khách hàng, và làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục tạo ra một trải nghiệm tổng thể tốt hơn cho bạn.

5.      Tên đăng nhập, mật khẩu và an ninh:
Nếu một dịch vụ đặc thù đòi hỏi bạn phải tạo một tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách cung cấp một số thông tin và đăng ký tên người dùng và mật khẩu riêng để sử dụng dịch vụ đó. Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu và cũng như cho tất cả các hoạt động diễn ra với tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh nào. Phương Mai hay bất kỳ công ty liên kết với Phương Mai trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc tiết lộ tên đăng nhập và / hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không thể sử dụng tài khoản của người khác bất cứ lúc nào, mà không có sự cho phép của chủ tài khoản.

6 -   Chính sách sử dụng chấp nhận được:

6.1.Bạn thừa nhận rằng tất cả các thông tin, văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, hình ảnh động, âm thanh, hình ảnh minh họa và các tư liệu khác ("Nội dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được gửi riêng, là trách nhiệm duy nhất của người tạo ra nội dung đó. Chúng tôi không kiểm soát hay chứng thực nội dung và không thể bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của nội dung đó và bạn thừa nhận rằng bằng việc sử dụng trang web và dịch vụ bạn có thể tiếp xúc với nội dung gây khó chịu và / hoặc không đứng đắn. Phương Mai Gallery hoặc bất kỳ công ty liên kết với Phương Mai gallery sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung hoặc đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra từ việc sử dụng của bất kỳ nội dung được truyền tải qua các dịch vụ này và bạn đồng ý chịu mọi rủi ro liên quan việc sử dụng các nội dung bất kỳ, bao gồm bất kỳ sự tín nhiệm nào vào tính chính xác hay đầy đủ của nội dung đó.
6.2.Việc sử dụng các trang web / dịch vụ bạn đồng ý không:
6.2.1 – Sử dụng dịch vụ để gửi thư rác, thư rác, thư dây chuyền, đề án kim tự tháp hoặc bất kỳ tin nhắn không mong muốn khác, thương mại hoặc khác.
6.2.2 – Đăng bài, xuất bản, truyền bá hoặc phổ biến tài liệu hoặc thông tin xấu, vi phạm, tục tĩu, khiếm nhã, đe dọa, lạm dụng, quấy rối hoặc bất hợp pháp;
6.2.3 – Đăng bài, xuất bản, truyền bá hoặc phổ biến tài liệu hay thông tin xúi giục kỳ thị, thù địch hoặc bạo lực đối với bất kỳ người nào hoặc nhóm nào nhắm tới chủng tộc, tôn giáo, khuyết tật, quốc tịch của họ hoặc khác;
6.2.4 – Đe dọa lạm dụng, gây rối, theo dõi hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác;
6.2.5 –Sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu dưới bất kỳ cách thức nào mà vi phạm bản quyền, bằng sáng chế thương mại hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
6.2.6 – Làm bất khả dụng hoặc tải lên những file chứa virus, phá hủy hoặc làm tê liệt dữ liệu có thể làm thiệt hại đến các hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác;
6.2.7 – Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân về người khác, bao gồm địa chỉ email;
6.2.8 – Quảng cáo hoặc cung cấp để mua hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại. Trừ trường hợp khi cơ sở truyền thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp này;
6.2.9 – Mạo danh bất kỳ người nào hoặc tổ chức với mục đích đánh lừa người khác;
6.2.10 – Xâm phạm các quy định hiện hành;
6.2.11 – Sử dụng website và dịch vụ trong bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải hoặc làm suy yếu các website và dịch vụ hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác cũng như quyền lợi hưởng thụ của các website và dịch vụ;
6.2.12 – Đăng bài, xuất bản, truyền bá hoặc phổ biến tài liệu hay thông tin mà bạn không có quyền được truyền đi theo bất kỳ luật hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (chẳng hạn như thông tin nội bộ hoặc thông tin bí mật được tiết lộ trong quá trình lao động hoặc theo một thỏa thuận bí mật);
6.2.13 – Cố gắng để đạt được quyền truy cập trái phép vào bất kỳ dịch vụ, tài khoản khác, các hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối tới trang web và dịch vụ thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện khác.
6.3 – Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các dịch vụ nhưng có quyền xem xét các tư liệu được đưa lên một cơ sở thông tin liên lạc và, theo quyết định của chúng tôi, để loại bỏ bất kỳ tài liệu nào vi phạm các điều khoản và điều kiện bị phản đối.

7 - Đường dẫn tới các trang web đối tác:

Các Website và dịch vụ có thể bao gồm các liên kết dẫn đến các trang web bên thứ ba được kiểm soát và duy trì bởi những người khác. Bất kỳ liên kết đến các trang web khác không phải là một sự chứng thực của trang web đó và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phương Mai gallery hoặc bất kỳ công ty liên kết với Phương Mai gallery không chịu trách nhiệm về nội dung và tính khả dụng của bất kỳ trang web trong số đó.

8 - Bồi thường:

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho chúng tôi và tất cả các giám đốc của chúng tôi, cán bộ, nhân viên, nhà cung cấp thông tin, các chủ sở hữu hình cấp phép và các đối tác khỏi hại từ và chống lại bất kỳ và tất cả trách nhiệm và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn phí pháp lý và chi phí phát sinh do các bên được bồi thường trong kết nối với bất kỳ khiếu nại phát sinh từ bất kỳ do bạn vi phạm các điều khoản. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ như yêu cầu như là lý do chúng tôi ở hàng phòng ngự của chúng ta về bất kỳ khiếu nại. Chúng tôi có quyền bằng chi phí của chúng tôi để nhận sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát của bất kỳ vấn đề và bạn sẽ không phải trong bất kỳ sự kiện nào giải quyết vấn đề mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Những người chọn để truy cập vào trang web này làm như vậy nguy cơ của riêng mình và có trách nhiệm tuân thủ tất cả luật pháp địa phương đến mức bất kỳ luật lệ địa phương như vậy được áp dụng.

9 -Sự từ chối và giới hạn pháp lý:

9.1 – Việc sử dụng trang web và dịch vụ chứa nguy cơ của riêng bạn. Các trang web và dịch vụ được cung cấp "HIỆN HÀNH" và trên cơ sở "NHƯ SẴN CÓ" mà không cần bất kỳ đại diện hoặc chứng thực được thực hiện và không có bảo hành của bất kỳ loại nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với sự cam kết ngầm về chất lượng thỏa mãn, phù hợp cho một mục đích cụ thể, không vi phạm, tính tương thích, bảo mật và chính xác.
9.2 – Trong phạm vi pháp luật cho phép, Phương Mai gallery và công ty liên kết với Phương Mai gallery sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp ( Bao gồm những thiệt hại, mất mát về doanh nghiệp, cơ hội, dữ liệu và lợi nhuận) phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng các trang web và dịch vụ.
9.3 - Phương Mai gallery hoặc công ty liên kết với Phương Mai gallery không bảo đảm rằng các Website và dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, nội dung đó sẽ được chính xác và đáng tin cậy, các chức năng của Website và dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, sai sót sẽ được sửa chữa hoặc các website và dịch vụ hoặc các máy chủ có sẵn sẽ không có virut hoặc bất cứ điều gì khác mà có thể có hại hoặc phá hoại.
9.4 – Phương Mai Gallery hoặc công ty liên kết với Phương Mai gallery sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào, cho bất kỳ thương vụ về tác phẩm nghệ thuật mà bạn hoặc các bên thứ ba có thể tham gia vào.
9.5 – Phương Mai Gallery hoặc công ty liên kết với Phương Mai gallery bảo lưu quyền từ chối sử dụng các dịch vụ.
9.6 – Phương Mai Gallery hoặc công ty liên kết với Phương Mai gallery có quyền từ chối hoặc xóa hình ảnh hoặc văn bản được đăng trên website.

10 - Đình chỉ và hủy dịch vụ:

Không ảnh hưởng đến các điều khoản và điều kiện chúng tôi có thể tạm dừng hoặc ngừng website và dịch vụ này hoặc việc truy cập của bạn vào cùng hoặc bất kỳ trang web nào khác bất cứ lúc nào có hoặc không có nguyên nhân và có hoặc không có thông báo. Ngoài ra bằng việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận rằng Internet sử dụng các yếu tố và dựa vào đầu vào dịch vụ và phương tiện nằm  ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc của các chủ sở hữu hình ảnh, cung cấp thông tin, nhà cấp phép của chúng tôi và nếu chúng tôi hoặc là họ hoàn toàn hoặc một phần ngăn ngừa hoặc trì hoãn trong thực hiện bất cứ nghĩa vụ của chúng tôi hoặc của họ trong việc cung cấp một dịch vụ cụ thể như một tình huống sẽ được coi là bất khả kháng và chúng tôi hoặc họ sẽ được miễn việc thực hiện quá lâu như một tình huống như vậy tồn.
Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng của bạn đối với trang web này, khi chúng tôi phát hiện rằng việc sử dụng của bạn là vi phạm các điều khoản bao gồm cả việc cung cấp các thông tin đăng ký sai hoặc lạm dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua trang web này và chúng tôi có thể tiến hành bất kỳ biện pháp nào khác có sẵn về mặt pháp lý cho chúng tôi nếu bạn không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào trong các điều khoản này.

11.  Luật chính phủ:

Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi và hiểu theo luật pháp của Việt Nam và bạn hướng trình thẩm quyền, độc quyền của các tòa án Việt Nam.