• Banner dksd
  • Banner dksd
Chính sách trả hàng

CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chúng tôi, phuongmaigallery.com, muốn bạn được hài lòng với việc mua sản phẩm của bạn.
Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hủy và hoàn trả sau khi thỏa thuận bán đã được hoàn thành, và các tác phẩm hội họa đã được chuyển đi. Tuy nhiên, nếu bạn nhận không đúng sản phẩm hoặc nếu có một vấn đề chất lượng, hư hỏng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email trong vòng ba ngày sau khi các tác phẩm nghệ thuật được chuyển tới địa chỉ của bạn. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại và yêu cầu hoàn trả sau ba ngày kể từ khi tác phẩm nghệ thuật được chuyển tới địa chỉ của bạn.