• Họa si bannner3
 • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Lê Nhường
Họa sĩ LÊ NHƯỜNG (1960) 
Họa sĩ sinh ngày 03/12/1960 tại thành phố Huế cổ kính, kinh đô của Triều Nguyễn một thời.

Nền tảng nghệ thuật
 • Trường phái nghệ thuật: biểu hiện và trừu tượng
 • Quan điểm nghệ thuật: tự do
 •  Sở trường: tranh sơn dầu, Arcrylic về  các đề tài hiện thực của Việt Namqua góc nhìn biểu hiện và trừu tượng.
 • 05/1978: sau khi tốt nghiệp cấp 3, ông đi lính
 • 1978-1979: vào Đồng Nai học sĩ quan 3 năm
 • 1982 : ông ra trường và trở lại Huế công tác trong quân đội
 • 1988 : ông lập gia đình và có 2 người con : 1 trai, 1 gái. Con trai ông theo học ngành Kiến trúc tại Tp.Hồ Chí Minh. Con gái học tại Huế
 • 10/1991 : ông rời quân ngũ về học Đại học Mỹ thuật Huế
 • 1996 : ông tốt nghiệp
 • 1997-6/2002 : ông công tác tại trường Đại học Huế
 • Giải thưởng
   2013:Giải A của Hội văn học nghệ thuật cố đô (2008-2013)
  2002:Đạt giải thưởng của Hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên – Huế.
  2003:Đạt giải thưởng của Hội văn học nghệ thuật của cố đô Huế, giai đoạn từ năm 1998-2003.
  2006:Nhận giải thưởng về bức tranh xuất sắc nhất tại Huế.

  Triển lãm
   
  2010:Giải A giải thưởng mỹ thuật toàn quốc –Hội mỹ thuật Việt Nam tác phẩm “ Nắng gió Trường Sa”
       Triển lãm cá nhân:
  1999:Triển lãm mang tên “Lê Văn Nhường” tại gallery Tự Do, Tp. Hồ Chí Minh.
  2000:Giải thưởng của hội văn học nghệ thuật Thừa Thiên – Huế.
  2001:Triển lãm lần đầu tiên tại phía Bắc, VN
  2009:  Triển lãm cá nhân tại Phương Mai gallery
        Triển lãm nhóm:
  1987-2003:Triển lãm mỹ thuật tại Huế, VN
  1995-2000:Triễn lãm mỹ thuật quốc gia tại Hà Nội, Việt Nam.
  1996-2003:Triển lãm mỹ thuật ở miền Bắc, VN
  1998:Triển lãm cùng họa sĩ  Ngô Tâm tại Huế.
  2001:Triển lãm nhóm tại California- Mỹ.
  2002:Hai bức tranh của ông được trưng bày tại Bảo tàng mỹ thuật Huế.
  2009:Triển lãm nhóm tại Tokyo, Nhật Bản.
  2011:Triển lãm nhóm 3 họa sĩ Huế: Lê Nhường, Phan Thanh Bình, Đặng Mậu Tựu tại Phương Mai Gallery, tháng 11.