• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Trần Trọng Thượng
Xem tiểu sử họa sĩ
Tác phẩm: TÂM SỰ DƯỚI SÂN TRƯỜNG_CONFIDING IN SCHOOLYARD
Tác giả: Họa sĩ TRẦN TRỌNG THƯỢNG
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2017.
Mã số: TTTh01-7

Giá: LIÊN HỆ GALLERY