• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Trần Trọng Thượng
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác phẩm: SẮC TÍM SÂN TRƯỜNG- SCHOOLAGE IN PURPLE I
Tác giả: Họa sĩ TRẦN TRỌNG THƯỢNG
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2016.
Mã số: TTTh02-16

Giá: LIÊN HỆ GALLERY