• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Trần Trọng Thượng
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác phẩm: SẮC VÀNG SÂN TRƯỜNG- SCHOOLAGE IN YELLOW
Tác giả: Họa sĩ TRẦN TRỌNG THƯỢNG
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2016.
Mã số: TTTh04-16
Giá: LIÊN HỆ GALLERY