• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Trần Trọng Thượng
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác phẩm: LÁ RƠI TRÊN TÀ ÁO_FALLING LEAVES OVER AO DAI
Tác giả: Họa sĩ TRẦN TRỌNG THƯỢNG
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2017.
Mã số: TThuong02-17

Giá: LIÊN HỆ GALLERY