• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Văn Dương Thành
Xem tiểu sử họa sĩ


MẢNH GHÉP TÂM THỨC.
 
Tác giả: Họa sĩ VĂN DƯƠNG THÀNH
Tác phẩm: MẢNH GHÉP TÂM THỨC
Chất liệu: SƠN MÀI
Năm vẽ: 2011.
Mã số: VDT- TTL-01

Giá: Liên hệ gallery