• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Văn Dương Thành
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác giả: Họa sĩ VĂN DƯƠNG THÀNH
Tác phẩm: BUI XUAN PHAI IN YELLOW - BÙI XUÂN PHÁI MÀU VÀNG
Chất liệu: SƠN MÀI
Năm vẽ: 2011.
Mã số: VDT-05

Giá: ĐÃ BÁN – SOLD