• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Văn Dương Thành
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác giả: Họa sĩ VĂN DƯƠNG THÀNH
Tác phẩm: TĨNH VẬT HOA VÀNG - STILL LIFE IN YELLOW
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2012.
Mã số: VDT-PM-05-17

Giá: ĐÃ BÁN – SOLD