• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Huỳnh Quang Cường
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác giả: Họa sĩ HUỲNH QUANG CƯỜNG
Tác phẩm: XÓM BÊN SÔNG-HAMLET BY THE RIVERSIDE
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ:2009.
Mã số: HQC-PM-03-99

Giá: ĐÃ BÁN - SOLD