• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Huỳnh Quang Cường
Xem tiểu sử họa sĩ
Tác giả: Họa sĩ HUỲNH QUANG CƯỜNG
Tác phẩm: HOA CÚC VÀNG - DAISY FLOWER
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ:2002.
Mã số: HQC-PM-02-99

Giá: ĐÃ BÁN - SOLD