• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Quang Thanh
Xem tiểu sử họa sĩ

Tác giả: Họa sĩ QUANG THANH
Tác phẩm: TÂM THỨC THĂNG HOA
Chất liệu: SƠN DẦU
Năm vẽ: 2018.
Mã số: QT-01-TTL-18

Giá: ĐÃ BÁN - SOLD