• Họa si bannner3
  • Banner họa sĩ 2
HỌA SĨ Phạm Trinh
Xem tiểu sử họa sĩ


Tác giả: Họa sĩ PHẠM TRINH
Tác phẩm: CHÀO BUỔI SÁNG
Chất liệu: SƠN DẦU TRÊN VẢI BỐ
Năm vẽ: 2008.
Mã số: PT- A10

Giá: Đã bán